Prihlásenie

Prihlasovacie údaje Vám poskytne oddelenie technickej podpory SZU mais@szu.sk
UPOZORNENIE: Ak Vaše prihlasovacie údaje nie sú správne, alebo im vypršala platnosť, prihláste sa do Správy identít SZU a zmeňte si heslo!
Smernica o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác (Smernica.pdf). Návod na odovzdanie práce cez systém MAIS (Návod.pdf).
 
Čakajte, prosím.