Deň H O D I N Y
07:00 - 07:50 08:00 - 08:50 09:00 - 09:50 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 12:30 - 13:20 13:30 - 14:20 14:30 - 15:20 15:30 - 16:20 16:30 - 17:20 17:30 - 18:20 18:30 - 19:20 19:30 - 20:20
Pondelok   Fyziológia 2
B-337-LF
PharmDr. Štefan MÁTYÁS, PhD.
CV
T:, 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.
VL_2r_2sk
 
Utorok  
Streda   Základy ošetrovateľstva
B-410-BA
PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
CV
T:, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.
VL_2r_2sk, VL_2r_3sk
 
Štvrtok   Mikrobiológia 1
B-126-LF
prof. RNDr. Shubhada BOPEGAMAGE, CSc.
CV
T:, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.
VL_2r_2sk
 
Piatok  
Sobota  
Nedeľa  
vygenerované v systéme mais: 28.05.2024 21:48