Vzdelávacie aktivity-
 


Zoznam nájdených Vzdelávacích aktivít

Zrušená Detail
1/0095 Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická logopédia v prvom roku prípravy 26-09-2022 - 26-09-2022 Bratislava nie Detail
1/0096 Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická logopédia v druhom roku prípravy 27-09-2022 - 27-09-2022 Bratislava nie Detail
1/0097 Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická logopédia v treťom roku prípravy 28-09-2022 - 28-09-2022 Bratislava nie Detail
1/0098 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia 03-10-2022 - 29-11-2022 Skalica nie Detail
1/0099 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - plastická chirurgia 03-10-2022 - 29-11-2022 Banská Bystrica nie Detail
1/0100 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia 02-11-2022 - 30-11-2022 Prešov nie Detail
1/0101 Tematický kurz - dysfluencie II. - diagnostika a terapia tumultu sermonis 29-09-2022 - 30-09-2022 Bratislava nie Detail
1/0102 Tematický kurz - dysfluencie I. - diagnostika a terapia v balbutológii a jej neurovývinové kritériá 23-03-2023 - 24-03-2023 Bratislava nie Detail
1/0103 Tematický kurz - vyšetrovacie a liečebné postupy u pacientov s poruchami hlasu 23-02-2023 - 24-02-2023 Bratislava nie Detail
1/0105 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika 05-10-2022 - 07-10-2022 Bratislava nie Detail
1/0106 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika 08-02-2023 - 10-02-2023 Bratislava nie Detail
1/0107 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika 07-06-2023 - 08-06-2023 Bratislava nie Detail
1/0108 Kontrolný deň v špecializačnom odbore liečebná pedagogika v druhom roku prípravy 09-06-2023 - 09-06-2023 Bratislava nie Detail
1/1028 Tematický kurz - dysfagiológia v klinicko-logopedickej praxi 22-09-2022 - 23-09-2022 Bratislava nie Detail
1/1038 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia 06-03-2023 - 28-04-2023 Skalica nie Detail

VA = Vzdelávacia aktivita