Vzdelávacie aktivity-
 


Zoznam nájdených Vzdelávacích aktivít

Zrušená Detail Tlač prihlášky na VA
1/1065 Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická psychológia v prvom roku prípravy 13-06-2024 - 13-06-2024 Bratislava nie Detail
1/1066 Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická psychológia v druhom roku prípravy 23-05-2024 - 23-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1067 Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická psychológia v treťom roku prípravy 18-04-2024 - 18-04-2024 Bratislava nie Detail
1/1068 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia v prvom roku prípravy 06-09-2023 - 07-09-2023 Bratislava nie Detail
1/1069 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia v prvom roku prípravy 24-01-2024 - 25-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1070 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia v druhom roku prípravy 06-09-2023 - 07-09-2023 Bratislava nie Detail
1/1071 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia v druhom roku prípravy 24-01-2024 - 25-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1072 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia v treťom roku prípravy 06-09-2023 - 07-09-2023 Bratislava nie Detail
1/1073 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia v treťom roku prípravy 24-01-2024 - 25-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1074 Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v prvom roku prípravy 14-05-2024 - 14-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1075 Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v druhom roku prípravy 14-05-2024 - 14-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1076 Kontrolný deň v špecializačnom odbore poradenská psychológia v treťom roku prípravy 14-05-2024 - 14-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1077 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v prvom roku prípravy 06-09-2023 - 07-09-2023 Bratislava nie Detail
1/1078 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v prvom roku prípravy 29-01-2024 - 30-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1079 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v prvom roku prípravy 13-05-2024 - 13-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1080 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v druhom roku prípravy 06-09-2023 - 07-09-2023 Bratislava nie Detail
1/1081 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v druhom roku prípravy 29-01-2024 - 30-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1082 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v druhom roku prípravy 13-05-2024 - 13-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1083 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v treťom roku prípravy 06-09-2023 - 07-09-2023 Bratislava nie Detail
1/1084 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v treťom roku prípravy 29-01-2024 - 30-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1085 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia v treťom roku prípravy 13-05-2024 - 13-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1086 Kontrolný deň v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia v prvom roku prípravy 07-06-2024 - 07-06-2024 Bratislava nie Detail
1/1087 Kontrolný deň v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia v druhom roku prípravy 07-06-2024 - 07-06-2024 Bratislava nie Detail
1/1088 Kontrolný deň v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia v treťom roku prípravy 07-06-2024 - 07-06-2024 Bratislava nie Detail
1/1089 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia 19-10-2023 - 20-10-2023 Bratislava nie Detail
1/1090 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia 18-01-2024 - 19-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1091 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia 23-05-2024 - 24-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1092 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia 09-11-2023 - 10-11-2023 Bratislava nie Detail
1/1093 Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia 07-03-2024 - 08-03-2024 Bratislava nie Detail
1/1094 Kurz - nácvik techník komunikácie 18-09-2023 - 20-09-2023 Bratislava nie Detail
1/1095 Kurz - nácvik techník komunikácie 15-01-2024 - 17-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1096 Kurz - nácvik techník komunikácie 20-05-2024 - 22-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1097 Kurz - nácvik techník komunikácie 25-09-2023 - 25-09-2023 Bratislava nie Detail
1/1098 Kurz - nácvik techník komunikácie 29-01-2024 - 29-01-2024 Bratislava nie Detail
1/1099 Kurz - nácvik techník komunikácie 13-05-2024 - 13-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1172 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia v prvom roku prípravy 12-06-2024 - 12-06-2024 Bratislava nie Detail
1/1173 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia v druhom roku prípravy 22-05-2024 - 22-05-2024 Bratislava nie Detail
1/1174 Kurz špecializačného štúdia špecializačnom odbore klinická psychológia v treťom roku prípravy 17-04-2024 - 17-04-2024 Bratislava nie Detail
1/1234 Kurz - nácvik techník komunikácie 28-02-2024 - 01-03-2024 Bratislava nie Detail

VA = Vzdelávacia aktivita